Naš život od pet elemenata

Od malena nas uče da u prirodi postoje četiri osnovna elementa: voda, vazduh, vatra i zemlja. Od ovih elemenata je sve sazdano, pa čak i mi. U materijalističkom svetu je to i dokazano i sa materijalističke strane to je zaista i tako. Ali, da li znate da ova četiri osnovna elementa imaju i duhovnu dimenziju, koja je jednako važna, možda čak i važnija?

Da li znate da postoji i peti element? O tome nas nisu učili. Možda su pokušali da sakriju. Možda su zaboravili i nisu znali da nam prenesu. Danas je čovečanstvo u periodu kada se otkrivaju mnoge tajne.

Ali, duhovne dimenzije četiri elementa, plus onog jednog, ste svakodnevno svesni. Tako da ovog puta ne možemo da pričamo o skrivenom znanju, već sve ovo možemo da nazovemo kao jedan od podsetnika. Možda, podsetnik za dušu.

 

 

Četiri elementa

 

Pre bilo kakve rasprave moramo da utvrdimo odakle ideja o četiri elementa. Danas četiri elementa, zapravo, predstavljaju četiri osnovna stuba psihologije. Psihologija je iznikla iz filozofije i delom iz  medicine, a pre toga su se ovom temom bavile religije. Tu naravno nije kraj kopanju po prošlosti, jer su pre religija, koje su nam poznate ili manje poznate, postojala čista znanja. Znanja su nekada prenošena usmeno, kasnije su zapisivana i vremenom su dobijala razne oblike koje sam naveo. A u starim znanjima, duhovna dimenzija je bila najvažnija.

 

 

Priča o četiri elementa je zapravo priča o našim osetilima, o našem osnovnom bivanju u ovom svetu. Voda je naš pogled na svet (percepcija), vazduh je misao, vatra su emocije, a zemlja fizički osećaj. U antička vremena, među filozofima se o tome mnogo raspravljalo. I, celokupna rasprava je završena u tzv. predsokratovskom periodu, završno sa Heraklitom. Podsetiću vas da je Heraklit govorio o Vatri i da je tvrdio da je upoznao samoga sebe i da je tvrdio da se sve kreće. Da li je Heraklit govorio samo o vatri kao emocijama ili je možda otkrio i peti element? Da li je peti element ključ svega?

 

Ako uklonimo sve umne matrice, jedino što nam ostaje i što je osnova svega su: naša percepcija, misao, emocije i telesni osećaj. Radi lakšeg razumevanja, uzmimo za primer mit o Adamu i Evi, koji je našoj civilizaciji najbliži. Adam i Eva, prvobitni ljudi kako kaže mitologija, bili su sami, oslobođeni od vezivanja za materijalni svet.

 

 

Njihova jedina uloga je bila čisto bivanje, a bivanje podrazumeva kretanje kroz prostor. Dakle, kretanjem kroz prostor mi kroz ova četiri elementa prikupljamo sva svoja saznanja. Učimo i osećamo. Isto je i danas. Ako uprostimo stvar do nivoa običnog bivanja, uvidećemo da mi osim četiri elementa (plus petog o čemu će biti reči u nastavku) ništa drugo ni nemamo.

Šta može čoveku još da se dogodi, a da ne pripada principu četiri elementa? Ništa. Često ljudi bivaju previše zabrinuti za svoj život, a zapravo ništa nije moguće da im se dogodi osim ove ,,velike četvorke‘‘.

Ne verujete?

Hajde zamislite neku situaciju koja vam se ne sviđa. I, šta se događa? Odmah imate svoj pogled (percepciju) na situaciju (voda), sve prati misao (vazduh), doživeli ste emotivni osećaj jer vam se situacija ne sviđa (vatra) i možda ste se naježili ili su vam kroz telo prošli neki trnci, osetili ste telom spoljašnju temperaturu itd. (zemlja). Princip ,,velike četvorke‘‘ primenjujete i na lepe situacije. Sve ovo primenjujete sve vreme i to čitavog života. Ili bolje rečeno sve vreme vašeg bivanja.

Zato priča o četiri elementa pripada duhovnom svetu.

 

Ljubav je peti element

 

O Ljubavi je mnogo pisano, posebno u našoj zapadnoj civilizaciji. Moram da primetim da mi, nažalost, imamo poprilično iskrivljen pogled na Ljubav. Pod terminom Ljubav najčešće smatramo zaljubljenost, a zaljubljenost je ništa drugo nego obična iluzija. Oduta sve te priče, pesme, mitovi i legende o Ljubavi.

 

Jer, nastale su nesvesno ili polusvesno iz iluzije. Zato, ovog puta dok mislimo o Ljubavi, zaboravite na trenutak na: Jesenjina, romantiku, strast, dodire, zagrljaje…

 

 

Naravno, ne upućujem vas da prestanete da volite svoje voljene, ne tvrdim da je romantika loša, već tvrdim da je Ljubav peti element, a za ove ostale aktivnosti ćete morati da pronađete neki drugi izraz. Jer, Ljubav je element, koji predstavlja čistu kreaciju.

 

Verujem da ste mnogo puta čuli da je Ljubav stvaralačka, da smo svi stvoreni iz Ljubavi, da je sve što postoji stvoreno iz Ljubavi.

Šta je ta Ljubav i kako mi stvaramo Ljubav?

Ljubav smo zapravo mi. Ljubav je samo drugi termin za ono što danas zovemo svest. Svest stvara iz ljubavi, zato što voli. Nije moguće ništa stvoriti bez toga.

Jer, da bi se volelo mora da postoji namera. A svest se ,,namerila‘‘ da voli i da neprestano stvara.

To je Ljubav.

I svakog trenutka ta namera postoji, jer Ljubav ili svest stvara ovo što zovete ,,moj život‘‘. Bez prestanka. Ljubav nije moguće sagledati potpuno, jer nju nije moguće matematički odrediti, a mi, odnosno naši umovi, smo skloni da merimo i određujemo. Ljubav je ono SADA što nam se događa sve vreme. Svaki naš militrenutak života je jedna kreacija. Ljubav koja se ispoljava kroz nas.

 

Ljubav je u vama. Vi ste Ljubav. Vi stvarate. Vi ste kreator.

 

Podeli tekst...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *