Stvar percepcije

Da li vam se dogodilo da nešto pričate, a da suprotna strana donese sasvim drugačiji zaključak? Da li vam se dogodilo da za nešto bivate optuženi, a zapravo ste imali dobru nameru? Često u takvim situacijama kažemo sebi: Šta mi je sve ovo trebalo? Preturamo po svojoj glavi tražeći razloge, …

Mit o Narcisu

Grčka mitologija prepuna je raznih likova, koji nekada imaju ljudski oblik, nekada su pola ljudi, a pola bogovi, a nekada bogovi na zemlji. Razne mistične priče karakteristične su za ovo podneblje. I neretko, jedan mit ima više verzija. Kao i svaki mitovi, pa i grčki, vezani su za teritoriju, gradove …

Vatra

Vatra simbol mudrosti i života   Nema legendi, mitologije, religije, znanja bez vatre. Ovaj simbol živi u nama od kada postoji čovečanstvo. Ukoliko pratimo mitologiju i priče o drevnim zemljama i kontinentima, koji su iščeznuli, uvek ćemo naići na vatru ili hramove vatre. U drevnoj Hiperboreji poštovala se vatra. Arijevske …

Svevideće oko

Legenda kaže da je nekada davno, na teritoriju koju danas poznajemo kao Egipat, stigao mudrac veličanstvenih znanja. Legenda, opet, kaže da je taj mudrac došao sa Atlantide ili Atlantisa, da je bio beo čovek i da je svoja znanja ponudio ljudima. Ovaj mudrac zvao se Tot, mada danas tačno ne …

Magiji

Poreklo i značenje reči magija   Savremeni čovek danas u svom načinu izražavanja koristi veoma veliki broj reči za koje, zapravo, ne zna pravo značenje. Verovatno ubrzani način života, površnost savremenog čoveka, koji živi hronični nedostatak vremena, dovode do toga da pojedine reči gube značenje koje su imale nekada ili …

Nemoj da misliš. Budi!

Da li nešto misliš da možeš ili zaista to možeš? Da li prvo misliš da treba da budeš ili prvo budeš, pa misliš šta treba da uradiš?   Jedan od značajnijih mislilaca našeg vremena prof.Svetozar Radišić,  potpukovnik u penziji Vojske Jugoslavije, inače stručnjak za neoružane oblike ratovanja, već više od …