Vlaho Bukovac o izmima i slikarstvu

Izvor: (Буковац В. (1925), Мој живот, БЕОГРАД: Графичку институт ,,Народна мисао” str.162, 163, 164, 165, 166, 167)     …Meni je filozofiranje u slikarstru neshratljivo. To je posao za literatore, ali u oblasti umjetnosti treba da govori samo četkica i dlijeto, boja i oblik.  Na što mudrovanje u masnoj boji ili u …