Magiji

Poreklo i značenje reči magija   Savremeni čovek danas u svom načinu izražavanja koristi veoma veliki broj reči za koje, zapravo, ne zna pravo značenje. Verovatno ubrzani način života, površnost savremenog čoveka, koji živi hronični nedostatak vremena, dovode do toga da pojedine reči gube značenje koje su imale nekada ili …

Nemoj da misliš. Budi!

Da li nešto misliš da možeš ili zaista to možeš? Da li prvo misliš da treba da budeš ili prvo budeš, pa misliš šta treba da uradiš?   Jedan od značajnijih mislilaca našeg vremena prof.Svetozar Radišić,  potpukovnik u penziji Vojske Jugoslavije, inače stručnjak za neoružane oblike ratovanja, već više od …

Pravo na grešku

Iako sam spominjala perfekcionizam i njegov uticaj na čovekov život, u smislu uslovnog vrednovanja sebe i emotivnih posledica koje osoba čitav život proživljava iznova i iznova, jedan njegov aspekt je posebno važan, jer je direktno povezan i sa osećanjem životnog uspeha, a to je pravo na grešku.   Zamislite jednog …